top of page

Sooloteokset

Fantasia (2021)

(12') cembalolle

Kantaesitys: Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistyksen (pirkanmaalaisten jäsenten) tilaisuus Pirkanmaan Kulttuurirahaston 60-vuotispäivänä, Funkkistalo 25.10.2021, Sastamala. Jouko Laivuori, cembalo

Tilaaja: Pirkanmaan Kulttuurirahasto

Sateisen päivän elegia (2020) 

(2’) kitaralle

Kantaesitys: Tila ja avaruus - Ilkka Hammon sävellyskonsertti 25.9.2022. Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampere. Olli Hirvanen, kitara.

Tilaaja: Kai Nieminen

 

Kitaristi-säveltäjä Kai Nieminen kyseli minulta lyhyttä elegiamaista kappaletta soolokitaralle joitain vuosia ennen kuin tämä teos valmistui. Asia oli mielessäni kytemässä, kunnes tilaisuus avautui syksyllä 2020. Sateisen päivän elegian harmoninen materiaali syntyi Ja kun sataa…-teoksen sävellysprosessissa. Nämä teokset ovat siis kuin serkuksia keskenään. Sateisen päivän elegian kirjoitin lopulta yhdeltä istumalta sateisena päivänä 2.11.2020. Se on nimensä mukaisesti melankolinen elegia, jossa ylärekisterin melodiset ja koraalimaiset eleet laskeutuvat vääjäämättömästi alaspäin urkupistemäinen h-sävelen säestämänä.

"Ilkka Hammon soolokitarateos Sateisen päivän elegia (2020), joka perustuu aiemmin samana vuonna sävellettyyn teokseen huilulle ja kitaralle, näyttäytyy nimensä mukaisesti lähes elokuvallisena maisemana. Yhtenä marraskuun päivänä kirjoitettu Sateisen päivän elegia etenee kiehtovan kiireettömästi saaden aikaan yksityiskohtaisen, viehättävän lumoavan soinnillisen meditaation. Kumelan ilmavalla intensiteetillä esittämä teos oli helmi."

(Jari Kallio blogissaan ”AIM - Adventure in Music” 14.8.2023)

 

Prelude No. 1 (2019) 

(4’) uruille

Kantaesitys: Tampering-festivaali, Tampere 22.8.2019. Esa Toivola, urut 

Tilaaja: Tampering ry

Audio

 

Tämä preludi on ensimmäinen uruille kirjoittamani teos. Lopullisen innostuksen teoksen säveltämiseen sain tammikuussa 2019 Esa Toivolan pitämästä urkuseminaarista, jossa hän esitteli urkujen ominaisuuksia Tampereen Tuomiokirkossa. Preludin kuuden sävelen pääteema, joka esitellään heti ensimmäisessä tahdissa, juontaa juurensa edellisen vuoden (2018) sävellystyöstäni. Olin säveltämässä orkesteriteostani On the Horizon, jonka yhteydessä syntyi myös ylimääräistä materiaalia, mm. luonnos tästä teemasta ja sen koraalimaisesta käsittelystä. Urkujen orkestraaliset sointivarat pääsevätkin erityisesti Preludin lopussa esiin jylhän koraalin muodossa.

 

 

Rajalla (2016) 

(11’) kitaralle

Kantaesitys: Kantakaupungin kitarakonsertit -sarjan konsertti, Helsinki 1.12.2016. Aleksi Rajala, kitara

Tilaaja: Aleksi Rajala

Video

 

Rajalla on minulle erityinen teos siinä mielessä, että se on ensimmäinen sooloteokseni omalle instrumentilleni kitaralle. Kynnys teoksen kirjoittamiseen oli pitkään korkea juuri instrumentin tuttuuden vuoksi. Tuhannet harjoitustunnit kitaran parissa veivät työn alkuvaiheessa ajatukset ensisijaisesti soittajan näkökulmaan aina kitaraa ajatellessani. Säveltäjäminän löytäminen juuri soolokitarateoksen kohdalla oli pitkään haasteena. Kynnyksen ylitettyäni työn edetessä kokemuksestani kitaristina oli huomattavaa hyötyä.

 

Rajalla on sävelletty Aleksi Rajalalle. Nimi viittaa ensisijaisesti juuri Aleksiin, mutta sen voidaan ajatella myös viittaavan erilaisilla rajoilla olemiseen. Sävellysprosessin aikana huomasin usein olevani improvisoivan kitaristin ja säveltäjän välimaastossa. Monet ideat syntyivät juuri käytännön improvisaation kautta, jolloin intuitio ja fyysinen tuntuma soittimeen sanelivat ideoiden luonteen. Toisaalta sävelsin huomattavan ison osan kappaleesta ilman kitaraa. Toisinaan tuntui jopa haitalliselta kokeilla kaikki sävellysideat heti kitaralla, koska koin sen rajoittavan mielikuvitusta ja analyyttistä ajattelua. Tasapainon löytäminen ja soittaja-säveltäjä-identiteettien rajapinnoilla liikkuminen olikin keskeisimpiä haasteita teoksen sävellystyössä.

 

Metafora rajan molemmin puolin liikkumisesta viittaa myös teoksen tekstuureihin. Kappaleessa on paljon perkussiivista energiaa, mutta myös mietiskelevää lyyrisyyttä sekä näiden ääripäiden rajalla taiteilua.

Liito-orava (2016)

(2’) kitaralle 

Kantaesitys: Helsinki 26.11.2016. Petri Kumela, kitara

Julkaistu albumilla Petri Kumela: Small Creatures 

Tilaaja: Petri Kumela

Audio

 

 

Grace (2011) 

(6’) klarinetille

Kantaesitys: Korvat Auki -yhdistyksen konsertti, Helsinki 29.5.2011. Lauri Vaahtoranta, klarinetti

Sateisen päivän elegia
Prelude No 1uruille
Rajalla
Liito-orava
Grace
Fantasia
bottom of page